Clasificación DUPLI 2 GIRONA 20091122

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL %
MASTER 44 56 64 57 34 68 20 34 74 25 45 113 22 34 30 32 24 27 24 16 843 100,0%
BLAI 44 44 64 57 34 68 20 28 0 25 32 102 22 34 28 32 22 27 24 16 723 85,8%
MONTSE 44 44 64 57 34 68 20 34 72 25 39 0 20 34 0 26 22 27 22 16 668 79,2%
TORI 38 56 64 57 26 68 20 28 0 25 39 54 14 34 28 26 20 21 21 16 655 77,7%
PATXI 44 56 64 51 0 68 20 28 0 25 39 54 20 34 30 32 24 21 24 0 634 75,2%
JOAN LÁZARO 44 46 64 57 26 0 20 28 0 25 36 54 14 34 27 32 21 21 21 16 586 69,5%
GLORIA 44 20 64 33 28 68 20 18 0 25 27 54 16 34 20 26 20 21 21 0 559 66,3%
SANTI 38 44 64 33 28 0 20 22 0 25 39 54 16 34 14 32 22 27 15 12 539 63,9%
TAVI                       54 20 34 22 26 20 21 21 16 234 27,8%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster